Wat heeft DOL FIJN Kinderopvang uw kind te bieden?

Persoonlijke groei
Diversiteit in aanbod van opvang en een verantwoord dagritme met uitdagende thema’s vormen onze basis(voor)waarden. DOL FIJN Heuvelrug biedt kinderen optimale ontwikkelingskansen binnen het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Alle pedagogisch medewerkers zijn goed opgeleid en toegewijd aan hun professie: het bieden van hoogwaardige opvang in een veilige en vertrouwde omgeving.

Contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en DOL FIJN vinden we heel belangrijk. Onze collega’s nemen graag de tijd om bij het halen en brengen van uw kind(eren) informatie uit te wisselen met u als ouder(s)/verzorger(s). Door middel van een kind-volgsysteem
wordt digitaal genoteerd wat de ontwikkelingen zijn van alle kinderen en in onze ‘groeiboeken’ kunt u lezen welke activiteiten er zijn geweest en welke knutsels we hebben gemaakt. Ook vinden er periodieke oudergesprekken plaats met, bij voorkeur, uw mentor.
Omdat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt in zijn/haar eigen tempo assisteert DOL FIJN u bij de opvoeding en bereiden we uw kind(eren) graag voor op een ‘volwassen’ maatschappij. Wij bieden kinderen daartoe een veilige, liefdevolle en vooral ook leuke tijd!

Normen en waarden, het Pedagogisch Beleid
Een belangrijk onderdeel van ons pedagogisch klimaat zijn onze waarden en normen. Wij gaan op respectvolle wijze om met iedereen en staan open voor meningen, gevoelens, wensen en behoeften van anderen. Ons Pedagogisch Beleid is de basis van ons handelen. Deze ligt ter inzage op iedere locatie en kan ook worden opgevraagd bij ons Servicebureau.