Het vier-ogen-beginsel

DOL FIJN Kinderopvang hecht veel waarde aan de veiligheid van de kinderopvang. Het vier-ogen-principe betekent dat er altijd een andere volwassene met een pedagogisch medewerker moet kunnen meekijken of meeluisteren.

Op al onze locaties ligt een werkplan waarin onder andere het vier-ogen-beginsel omschreven. Het beschrijft hoe dit uitgangspunt wordt vormgegeven en uitgevoerd. Deze map ligt voor u als ouder ter inzage.