Klachtenprocedure

Ondanks dat de DOL FIJN professionals zich iedere dag zo goed mogelijk inzetten om een bijdrage te leveren aan de groei van uw kleintje, zou de situatie zich voor kunnen doen dat u niet helemaal tevreden bent in de kwaliteit die wij bieden.

Wanneer dit zo is vinden wij het fijn wanneer u direct het gesprek aangaat met de desbetreffende persoon. Wij stimuleren een open- en directe communicatie. Dit kan met de groepsleiding zijn, de coördinatoren van het Kinderdagverblijf, de Buitenschoolse opvang of het Servicebureau.

Wanneer de klacht hierna nog niet naar uw tevredenheid is opgelost, of heb je juist een suggestie of wens die u wilt doorgeven? Neemt u dan contact op met onze directie via management@dolfijnheuvelrug.nl.

DOL FIJN is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang, te bereiken via https://www.degeschillencommissie.nl/contact/ .