Kinderopvang in de toekomst

1. Verhoging uurprijzen kinderopvang
Door de extra investering in de kinderopvangtoeslag en een dubbele indexering zijn de uurtarieven voor kinderopvang in 2017 verhoogd. De maximum uurprijs bedraagt in 2017 € 7,18. Voor de buitenschoolse opvang is dit € 6,69 en voor de gastouderopvang € 5,75. Dit is een prijsstijging van 2,5 procent.

2. Twee miljoen euro voor onderzoek
Het ministerie van Sociale Zaken trekt 2 miljoen euro uit voor onderzoek naar de kwaliteit van de babyopvang, de professionalisering van pm’ers in de kinderopvang en de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen. Alle punten vallen onder het programma Kwaliteit Kinderopvang dat loopt van 2017 tot en met 2020. Onderzoekers die samenwerken met kinderopvangorganisaties of -locaties kunnen vanaf eind januari 2017 een aanvraag indienen voor subsidie. Lees meer>>

3. Kwaliteitsoordeel in de maak
GGD GHOR Nederland ontwikkelt een kwaliteitsoordeel om de kwaliteit van kinderopvanginstellingen te verhogen en zal dit komend jaar met pilots toetsen. Een van de belangrijkste doelen is ouders te voorzien van betrouwbare, toegankelijke informatie over de (pedagogische) kwaliteit van de opvanglocatie.

4. Opzet pedagogisch curriculum bekend
Een kind voelt zich veilig en mag er zijn zoals het is. Dat is een van de ontwikkeldoelen uit het Pedagogisch curriculum. Dit curriculum vertelt wat de theoretische basis is van de kinderopvangpedagogiek. Het definitieve curriculum verschijnt het tweede kwartaal van 2017. Lees meer>>

5. Strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie
Vanaf 1 april 2017 moet de kinderopvang voor bestaande bouw voldoen aan strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie. Heeft u dit nog niet op orde, download dan gratis de brochure Veilig en Fris van BOink voor een stappenplan en eenvoudige oplossingen.